Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

 

Ukoliko kupac želi vratiti robu dužan je prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora (14.dana nakon sklapanja ugovora) obavijestiti prodavatelja o svojoj želji da raskine ugovor.

Rok počinje teći kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

Ukoliko želite vratiti robu i ostvariti povrat novca, slobodno nas putem kontakt obrasca ili na email adresu jewelryartshop@gmail.com obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora. To možete učiniti jasnom i nedvosmislenom izjavom uz koju ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac može odabrati koji god način povrata robe mu odgovara, no preporuča se vraćanje putem Hrvatske pošte i to obavezno preporučenom pošiljkom radi mogućnosti praćenja pošiljke i dokazivanja slanja ili putem Tiska.

Kupac je robu dužan vratiti najkasnije u roku od 14. dana nakon što je obavijestio prodavatelja da želi raskinuti ugovor i vratiti robu.
Povrat novca biti će izvršen najkasnije u roku od 7. dana od dana kada smo zaprimili robu natrag.

Napominjem da povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Da bi kupac primio povrat novca roba koja je vraćena mora biti u istom stanju u kakvom je i primljena od strane kupca.

Ukoliko ste uplatili direktno na račun, novac će vam biti poslan na isti račun.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kada povrat novca nije moguć

Povrat novca nije moguć kada se radi o robi napravljenoj prema narudžbi – dakle o kristalima s posebnim punjenjem po želji klijenta.

Materijalni nedostaci proizvoda i vaša prava

Ako proizvod ima materijalni nedostatak ili se on pojavi u roku od šest mjeseci od kupnje potrošač ima pravo na novi proizvod istovjetan onom koji je naručio i bez nedostataka.

Ukoliko roba ima nedostatak kupac je dužan o tome obavijestiti prodavatelja čim je nedostatak primjetio i poslati dokaz iz kojeg se vidi materijalni nedostatak.

Kupac je robu dužan vratiti najkasnije u roku od 14. dana nakon što je obavijestio prodavatelja da želi vratiti robu zbog nedostatka.

Novi proizvod će kupcu biti poslan na trošak prodavatelja ukoliko prodavatelj i dalje ima taj proizvod u prodaji, u protivnom će kupcu biti ponuđena opcija odabira proizvoda iste vrijednosti iz trenutne ponude ili povrat novca.

 

Podnošenje pisanog prigovora

Kupac može podnijeti pisani prigovor putem kontakt obrasca ili direktno na email adresu jewelryartshop@gmail.com
Zakonski rok za odgovor na prigovor je 15. dana.