Kristal pozitivne energije, materijalnog obilja, novih početaka, privlačenja sretnih i povoljnih okolnosti – pročišćava energiju i smiruje stres – 130 kn

Kristal koji privlači sreću, dobre prilike i pozitivnu energiju. Pomaže u ostvarivanju ciljeva na područjima novca i materijalnog – 130 kn

Kristal pozitivne energije, ravnoteže i mira. Obnavlja energiju nakon loših iskustava i olakšava nove početke. Rastvara negativnu energiju, misli i emocije – 130 kn

Kristal sretne vibracije, ostvarivanja ciljeva, privlačenja dobrih prilika i sretnih okolnosti, pročišćava energiju od negativnosti – 130 kn

Kristal sretnih brojeva, srećonoša, talisman i zaštitnik – donosi pozitivnu energiju, utjehu i ravnotežu, a eliminira negativnost i tugu – 130 kn

Kristal koji uklanja energetske blokade, štiti od negativne energije, jača našu osobnu energiju, privlači sretne prilike i pozitivne okolnosti – 130 kn